PE-SETS AND MASKS 05/2019

Lancaster B Mk.I bomb racks 1/32 HKM (32432)

Lancaster B Mk.I undercarriage 1/32 HKM (32433)

Lancaster B Mk.I radiators 1/32 HKM (32436)

Lancaster B Mk.I

1/32 HKM

bomb racks (32432)

radiators (32436)

undercarriage (32433)

INFO Eduard - May 2019

eduard

35