HISTORIE

téma letošního

Pantherscupu je

když hvìzdy tanèí.

ať je tou vaší hvìzda smrti,

britney spears nebo

insignie amerického

letectva...

pøijïte nám dokázat,

že ta vaše je ta nejzáøivìjší!

12. ročník modelářské soutěže

PANTHERS CUP

Hlavní téma: KDYŽ HVĚZDY TANČÍ

Kdy: 25. 3. 2023

Kde: Novoborská 2, Praha 9

Další informace: www.pantherscup.cz